« Terug naar nieuwsoverzicht

Kwaliteit op één

Achter de schermen Kwaliteit op één

 

Kwaliteit gaat verder dan alleen het eindproduct. Dat weet Hans Timmerman, kwaliteitsmanager bij Zegro, als geen ander. Dagelijks houdt hij zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit op alle niveaus van de organisatie. Om constante kwaliteit te leveren dienen namelijk alle medewerkers zich hiervoor in te zetten.

Een kwaliteitsmanager is volgens Hans iemand die zich doelgericht bezighoudt met het continue verbeterproces om de kwaliteit blijvend te verhogen. Dit proces is er op gericht de prestaties van de gehele organisatie structureel te verbeteren. Kwaliteit strekt zich immers uit over alle niveaus van de organisatie. Enkel wanneer iedere afdeling de gewenste kwaliteit levert en de processen op elkaar aansluiten, kan kwaliteit gegarandeerd worden. 

Hans houdt zich dan ook voortdurend bezig met het in kaart brengen van de huidige procedures en processen binnen Zegro. Hierna bekijkt hij of deze aan de kwaliteitsstandaard voldoen of dat er verbetering nodig is. In het laatste geval zorgt hij dat de verbetering zodanig doorgevoerd wordt, dat het probleem zich in het vervolg niet meer voordoet. Daarna begint deze cyclus van analyseren, constateren en oplossen weer van voren af aan.  

De werkdag van Hans bestaat hiernaast voor een groot deel uit het uitvoeren van controles en steekproeven. Zo controleert hij bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum van producten en zorgt hij dat producten direct uit de schappen gehaald worden als deze niet aan de standaard voldoen. Hans is dan ook regelmatig met zijn aantekeningen in de hand op de vloer in de winkel te vinden. 

Zijn motivatie haalt Hans uit de no-nonsense teammentaliteit binnen Zegro. Het er met zijn allen voor zorgen dat Zegro het beste en mooiste bedrijf is en klanten hier met plezier hun inkopen komen doen. Dit spoort hem aan om de kwaliteit constant te verhogen en niet zonder resultaat. Met voedselveiligheidstandaard ISO 22000 en milieustandaard ISO 14001 op zak is Zegro zeker een gekwalificeerde speler in de markt. Hans heeft bovendien nog genoeg plannen voor de toekomst als het gaat om kwaliteit en duurzaamheid. 

Deel dit bericht: