« Terug naar nieuwsoverzicht

Statiegeld op kleine plastic flesjes

Blogs Statiegeld op kleine plastic flesjes

Beste klant,

Op 1 juli 2021 wordt er statiegeld op kleine plastic flesjes voor frisdranken en waters in Nederland ingevoerd. De voorbereidingen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving zijn in volle gang en vinden plaats via een speciaal daarvoor opgerichte organisatie: Statiegeld Nederland. 

Je bent niet verplicht om PET flesjes weer in te nemen. Maar als je het wel doet, dien je je aan te melden als geregistreerd innamepunt bij Statiegeld Nederland.

Let op! Vergoeding van statiegeld van PET flesjes zal vanaf dan NIET meer via Zegro verlopen. Je kunt je volle en afgesloten bags wel meegeven, maar de vergoeding komt vervolgens direct via Statiegeld Nederland. Zegro neemt alleen officiële, afgesloten bags mee met een officieel label waaruit blijkt dat je een geregistreerd innamepunt bent.

Wat verandert er op 1 juli 2021?

 • Vanaf 1 juli 2021 zullen alle kleine plastic PET-flessen voor frisdranken en waters vallen onder één gezamenlijk statiegeldsysteem.
 • De grote PET-flessen behouden statiegeld en vallen ook onder dit nieuwe wettelijk verplichte systeem. (Groot= alle PET-flessen gelijk aan of groter dan 1 liter. Klein= alle PET-flessen kleiner dan 1 liter).
 • Producenten/importeurs zijn verplicht 15 ct statiegeld te heffen op kleine plastic flessen en voor grote flessen blijft dit 25 cent. 
 • Alle PET-flessen (groot en klein) die vallen onder het nieuwe statiegeldsysteem krijgen een nieuw statiegeld logo en een nieuwe EAN-code. Ook komen er veel meer innamepunten bij; deels verplicht en deels vrijwillig. 
 • Het statiegeldsysteem zal niet gelden voor sappen en zuivel kleine plastic PET-flessen.


Innamepunten

Het nieuwe statiegeldsysteem kent verplichte- en vrijwillige innamepunten voor PET-flessen. De horeca is uitgezonderd van innameplicht. Dit betekent dat jij als ​horecaondernemen niet verplicht bent om PET flesjes in te nemen. Het mag wel vrijwillig.

Vrijwillige innamepunten​

 • Vanaf 1 april kun je je aanmelden als vrijwillig innamepunt op www.statiegeldnederland.nl.​
 • Je ontvangt vervolgens speciale labels/stickers met jouw klantnummer. ​
 • Bij Zegro kun je speciale zakken bestellen (gratis, maar met statiegeld) voor de inzameling van de PET-flessen. ​
 • Elke zak heeft een inhoud van ongeveer 240 L, dit is goed voor 200 kleine PET-flessen. ​Artikelnummer 5317.350.79 
 • Eenmaal gevuld zal de afgesloten zak, voorzien van uw eigen label, door Zegro worden afgevoerd. ​
 • Na ontvangst op een telcentrum van Statiegeld Nederland, krijg je het statiegeld uitbetaald door Statiegeld Nederland.


Donatiebakken voor een goed doel

 • Indien je een goed doel wilt steunen kun je gebruik maken van zogenaamde donatiebakken. ​
 • Je kunt deze aanvragen bij statiegeld Nederland zodra je bent ingeschreven als innamepunt. ​
 • Deze donatiebakken zullen per april te bestellen zijn en vanaf juni leverbaar zijn. ​

Voor verdere informatie en het bestellen van donatiebakken verwijzen we je naar www.statiegeldnederland.nl

Ben jij goed voorbereid op het nieuwe statiegeldsysteem? 

Om je te ondersteunen bij een zo soepel mogelijke overgang van statiegeld op de kleine PET-flessen, hebben we een checklist opgesteld met een aantal relevante vragen: ​

 • Zijn alle gewijzigde gegevens in je (kassa)systemen ingevoerd?
 • Wil je communiceren over statiegeld op je prijslijst en/of online communicatie?
 • Weet je al hoe je omgaat met het tijdelijk verkopen van flessen zonder statiegeld? ​
 • Is de wijze van vergoeding bekend en in het systeem? ​
 • Heb je je personeel geïnformeerd over de wijzigingen en inlevermogelijkheden (in de buurt)? ​
 • Is eventuele klantcommunicatie gereed? Statiegeld Nederland zal een consumentencampagne lanceren bij aanvang van het nieuwe systeem.  ​
 • Indien je een vrijwillig innamepunt wilt worden, neem dan vanaf 1 april contact op met Statiegeld Nederland via www.statiegeldnederland.nl
 • We verwachten dat Statiegeld Nederland met communicatie voorbeelden komt. We zullen je middels een nieuwsbrief informeren. Je kunt hiervoor zelf de website van statiegeld Nederland in de gaten houden.


Kan een ‘oude fles’ nog verkocht worden na 1 juli? 

 • Ja, hoewel alle partijen in hun planning proberen zo strak en nauwkeurig mogelijk toe te werken naar het nieuwe systeem, is er natuurlijk nog voorraadvorming en kan er dus nog lange tijd een situatie zijn waarin ‘oude’ en ‘nieuwe’ flessen naast elkaar aanwezig zijn op de markt.
 • Producenten/importeurs hebben de verplichting om kleine PET-flessen vanaf 1 juli 2021 alleen nog te verkopen met statiegeld, voorzien van het nieuwe logo.
 • Verkooppunten mogen hun bestaande voorraad die zij voor 1 juli 2021 hebben ingekocht, nog gewoon verkopen na 1 juli 2021.
 • ‘Oude’ kleine flessen zonder statiegeld zullen dus geen statiegeldvergoeding krijgen.
  Oude en nieuwe flessen kunnen in dezelfde zak worden ingeleverd. Statiegeld Nederland zal zelf ​door de gewijzigde EAN-codes in staat zijn onderscheid te maken en enkel de nieuwe kleine flessen ​vergoeden.


Meer vragen?

Kijk voor meer informatie over het nieuwe statiegeldsysteem op statiegeldnederland.nl. Ook kun je hier terecht met vragen en zijn er de laatste ontwikkelingen te vinden, evenals een uitgebreide FAQ.

Deel dit bericht: