Sponsorbeleid

Sponsorbeleid Zegro Centrum Rotterdam B.V.


Heel frequent ontvangen wij verzoeken om evenementen, verenigingen of activiteiten te sponsoren. Ondanks alle goede bedoelingen en doelen kunnen wij de meeste verzoeken niet honoreren. Zegro Centrum Rotterdam B.V. kiest in haar beleid om jaarlijks in hun begroting een bedrag te reserveren ten behoeve van een goed doel. De directie kiest voor sponsoring van een organisatie welke een breed maatschappelijk doel vertegenwoordigd. Hiermee voorkomen wij dat middelen versnipperen over verschillende doelen.

Zegro-Centrum Rotterdam B.V. ondersteunt geen:

  • Politieke of religieuze projecten
  • Feesten
  • Studiereizen of studentenverenigingen
  • Activiteiten welke geen affiniteit hebben met onze doelgroep
  • Individuen


Indien wij aan een sponsoring verzoek voldoen is dit op basis van gelijkwaardigheid. Sponsoring is niet vrijblijvend.
Zegro betracht een nauwe samenwerking met de organisatie van het gesponsorde project met als doel dat het project een toegevoegde waarde voor het marketingbeleid van Zegro moet leveren.