Privacy

1.Inleiding

Dit is de privacyverklaring voor klanten van Zegro Centrum Rotterdam B.V. (verder Zegro). Deze verklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die Zegro verwerkt van haar klanten, prospects en voormalige klanten. Zegro is een B2B bedrijf en doet geen zaken met particulieren. Om producten en diensten af te nemen bij Zegro dien je in het bezit te zijn van een KvK-nummer. Zegro gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar klanten en zorgt ervoor dat elke verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is.

Deze privacyverklaring is een onderdeel van het privacy beleid van Zegro. De meest recente versie van de verklaring voor klanten is terug te vinden op de website van Zegro, www.zegro.nl en www.mijnzegro.nl

In het eerste deel van deze verklaring wordt in zijn algemeenheid beschreven op welke wijze Zegro omgaat met privacy. In het tweede gedeelte (de bijlage) wordt ingegaan op de verschillende doelen waarvoor gegevens worden verzameld.

 

2. Reikwijdte en doelstellingen van de privacyverklaring

2.1 Reikwijdte

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van klanten die door Zegro verwerkt worden. Wanneer het in deze verklaring gaat over klanten worden hiermee ook Potentiële en voormalige klanten bedoeld.

Op de Zegro website staan een aantal links naar websites van andere organisaties. Zegro is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites.

Indien klanten ervoor kiezen informatie over Zegro te delen via sociale media kanalen dan zullen zijn persoonsgegevens tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van deze persoonlijke social media pagina’s (zoals bijvoorbeeld Facebook). Op het gebruik van dergelijke social media pagina’s zijn de voorwaarden (waaronder het privacy beleid) van de betreffende social media sites van toepassing.

2.2 Doel

Deze verklaring heeft tot doel:
a. De persoonlijke levenssfeer van de klanten van wie Zegro persoonsgegevens verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
b. Te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn;
c. De rechten van klanten van Zegro te waarborgen.

 

3. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

3.1 Verzamelen

Zegro verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een doel voor is. Het doel of de doeleinden zijn omschreven voordat wordt begonnen met het verzamelen van de persoonsgegevens. Bij uitbreiding of wijziging van een doel worden de desbetreffende klanten eveneens geïnformeerd.

De producten en diensten van Zegro zijn opgedeeld in een aantal categorieën.
Per categorie wordt aangegeven welke persoonsgegevens Zegro verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe lang deze gegevens bewaard worden.

De volgende categorieën worden in de bijlage verder toegelicht:
• Potentiële klanten
• Bestaande klanten
• Order
• Service
• Marketing
• Onderzoek/Analyses
• Rapportages
• Administratie

3.2 Verwerken persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Onder deze handelingen wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, het vastleggen, het ordenen, het bewaren, het bijwerken, het wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het gebruiken, het verstrekken door middel van doorzending, de verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, het samenbrengen, het met elkaar in verband brengen en het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Zegro is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten. Zij schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals bijvoorbeeld vers leveranciers en postverwerkers.) Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens verwerken doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker. Om zorg te dragen voor de vereiste technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van deze persoonsgegevens sluit Zegro met de bewerker een bewerkersovereenkomst af.

3.3 Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands: godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens, persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen waarvoor een verbod is opgelegd. Zegro verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van haar klanten.

 

4. Beveiliging van de persoonsgegevens

Zegro gaat uiterst zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens. Zegro heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens die Zegro over hem verzamelt en het verzoek doen om deze te laten corrigeren. Het verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens kan alleen aangevraagd worden voor prospects of voormalig klanten. Voor bestaande klanten is deze informatie noodzakelijk om de producten en diensten te kunnen afnemen en kunnen derhalve persoonsgegevens niet verwijderd worden. Het verwijderen van gegevens van contactpersonen die niet meer werkzaam zij bij de klant kan wel worden aangevraagd worden.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens kan aangevraagd worden door een formulier in te vullen op de website van Zegro.

Indien de klant geen e-mail of andere marketing-uitingen meer wenst te ontvangen met informatie over producten en diensten (waaronder bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en magazines) kan dit aangegeven worden via de opt-out van deze communicatiemiddelen of via de MijnZegro.nl instellingen op de persoonlijke pagina van de klant.

Indien het verzoek van de klant om inzage, correctie of verwijdering niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd kan de klant hierover contact opnemen met de verantwoordelijke afdeling van Zegro via gdpr@zegro.nl .

Indien de afhandeling van de klacht door de Privacy Officer niet naar tevredenheid van de klant wordt uitgevoerd kan de klant zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van Cookies door Zegro
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt 
meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer wordt opgeslagen.

Op de website van Zegro wordt gebruikt gemaakt van functionele, analytische en advertising cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de werking van de zoekfunctie. Tracking cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s worden bezocht en of er conversies worden gerealiseerd. Daarnaast maakt Zegro op haar website gebruik van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om aan bezoekers interessante en specifieke informatie te kunnen weergeven.

Om dit te realiseren plaatst Zegro via de website advertising cookies op jouw apparaat die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan Zegro je op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden. Derde partijen die de cookies plaatsen kunnen aan de hand van deze cookies jouw internetgedrag volgen. Meer informatie over de derde partijen en het gebruik van jouw cookie informatie:

DoubleClick
- Algemene informatie: http://www.google.com/doubleclick/index.html
- Keuzen: http://www.google.com/policies/privacy/ads/

Hoe kun je cookies weigeren?
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor jouw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op de website niet voor jou beschikbaar zijn.

Zegro en andere websites
Op de sites Zegro tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Zegro kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen
Zegro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Zegro.

 

Bijlage 1: Potentiële klanten

Doel:
Het kunnen afnemen van producten en diensten van Zegro.

Toelichting:
Hieronder vallen ook alle interne werkzaamheden die nodig zijn om producten en diensten aan jou te kunnen verkopen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Zegro voor deze doelen?

Soort gegevens:
Contactpersoon gegevens zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, functie/rol. Bij een eenmanszaak of VOF ook de klantnaam. (Deze is soms te herleiden tot een identificeerbaar natuurlijk persoon.)

Hoe lang bewaart Zegro jouw gegevens?

Zegro bewaard de gegevens van Potentiële klanten onbeperkt. Verwijdering geschiedt op nadrukkelijk verzoek van de Potentiële klant.

Zegro bewaart camerabeelden van haar beveiligingscamera’s niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna worden deze beelden verwijderd.

 

Bijlage 2: Klant

Doel:
Het kunnen afnemen van producten en diensten bij Zegro.

Toelichting:
Zegro is een B2B bedrijf en doet geen zaken met particulieren. Om producten en diensten te kunnen afnemen bij Zegro dien je in het bezit te zijn van een KvK-nummer.
Incl. interne werkzaamheden om producten en diensten aan jou te kunnen verkopen.
Het kunnen opstellen en beheren van contractuele afspraken deze worden vastgelegd in het klantdossier.

Welke persoonsgegevens verwerkt Zegro voor deze doelen?

Soort gegevens:
Contactpersoon gegevens zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, functie/rol. Bij een eenmanszaak of VOF ook de klantnaam. (Deze is soms te herleiden tot een identificeerbaar natuurlijk persoon.)

Juridische benodigde gegevens voor financiële contractuele afspraken

Hoe lang bewaart Zegro je gegevens?

Gedurende de periode dat jij klant bent bij Zegro worden jouw persoonsgegevens bewaard. Indien je geen klant meer bent van Zegro komen je persoonsgegevens te vallen onder de categorie potentiële klant.

Zegro bewaart camerabeelden van haar beveiligingscamera’s niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna worden deze beelden verwijderd.

Voor alle overige gegevens hanteert Zegro de fiscale bewaartermijn.

 

Bijlage 3: Order

Doel:
Het afnemen van producten en diensten van Zegro

Toelichting:
-Via de kanalen die Zegro beschikbaar heeft (waaronder de webshop)

-Om te zorgen dat je informatie in de webshop snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt. (Zie cookiestatement)

Om jouw bestelling te (laten) verzamelen, (laten) leveren of af te kunnen halen bij Zegro. Hieronder vallen ook alle interne werkzaamheden die nodig zijn om producten en diensten aan jou te kunnen verkopen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Zegro voor deze doelen?

Soort gegevens:

Contactpersoon gegevens zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, functie/rol. Toelichting: Als je een order wilt plaatsen via de webshop van Zegro heb je als klant een online user account nodig. Via jouw online user account kun je inloggen op je persoonlijke webshop “Mijn Zegro” pagina, waar je prijzen van artikelen kunt zien en bestellijsten aan kunt maken.

Technische gegevens zoals het IP adres, type device, browser, bezochte sites/pagina’s, duur van bezoek/sessie, Toelichting: Technische gegevens worden gebruikt om de functionaliteit van online diensten te kunnen bieden en deze technisch te beheren.

In geval van een bezoek aan Zegro ook camerabeelden. Zegro beveiligt ter bescherming van haar werknemers, bezoekers en eigendommen haar panden met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van ons pand wordt je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

Hoe lang bewaart Zegro je gegevens?

Gedurende de periode dat je klant bent bij Zegro worden jouw persoonsgegevens bewaard. Indien je geen klant meer bent van Zegro komen je persoonsgegevens te vallen onder de categorie potentiële klant.

Zegro bewaart camerabeelden van haar beveiligingscamera’s niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna worden deze beelden verwijderd.

Voor alle overige gegevens hanteert Zegro de fiscale bewaartermijn.

 

Bijlage 4: service

Doel:
Het kunnen verlenen van service en advies over de producten en diensten van Zegro.
Routering telefoonlijnen naar de juiste Zegro afdeling

Toelichting:
Om een vraag te stellen/een melding te maken bij Zegro en deze af te kunnen handelen.

-In geval van een recall, rechtstreeks contact met je op te kunnen nemen.

-Het versturen van servicemeldingen en informatie.

-Het geven van informatie over (eerdere) aankopen/orders.

-Opvolging van online klantsignalen wanneer je jouw mening geeft over de producten en diensten van Zegro.

-Hieronder vallen ook alle interne werkzaamheden die nodig zijn om producten en diensten aan jou te kunnen verkopen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Zegro voor deze doelen?

Soort gegevens:
Contactpersoon gegevens zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, functie/rol. Bij een eenmanszaak of VOF ook de klantnaam. (Deze is soms te herleiden tot een identificeerbaar natuurlijk persoon.)

Juridische benodigde gegevens voor financiële contractuele afspraken

Hoe lang bewaart Zegro jouw gegevens?

Gedurende de periode dat je klant bent bij Zegro worden jouw persoonsgegevens bewaard. Indien je geen klant meer bent van Zegro komen jouw persoonsgegevens te vallen onder de categorie potentiële klant.

 

Bijlage 5: Marketing

Doel:
Informeren en inspireren om meer producten en diensten van Zegro te verkopen en/of meer naamsbekendheid van de producten en diensten van Zegro te genereren.

Voor de uitvoering van dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten schakelt Zegro derden in. Met deze partijen sluit Zegro een bewerkingsovereenkomst af.

Toelichting:
- Hierbij kun je denken aan: events, campagnes, belacties, magazines, mailings, nieuwsbrieven en om bijvoorbeeld deel te kunnen nemen aan speciale acties.

-Om te zorgen dat je de Zegro webshop snel een eenvoudig kunt vinden, worden ook (tracking) cookies gebruikt. (Zie cookiestatement)

-Hieronder vallen ook alle interne werkzaamheden die nodig zijn om producten en diensten aan jou te kunnen verkopen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Zegro voor deze doelen?

Soort gegevens:

Contactpersoon gegevens zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, functie/rol. Toelichting: Als je een order wilt plaatsen via de webshop van Zegro heb je als klant een online user account nodig. Via jouw online user account kunt je inloggen op jouw persoonlijke webshop “Mijn Zegro” pagina, waar je prijzen van artikelen kunt zien en bestellijsten aan kunt maken.

Technische gegevens zoals het IP adres, type device, browser, bezochte sites/pagina’s, duur van bezoek/sessie, Toelichting: Technische gegevens worden gebruikt om de functionaliteit van online diensten te kunnen bieden en deze technisch te beheren.

Hoe lang bewaart Zegro jouw gegevens?

Gedurende de periode dat je klant bent bij Zegro worden jouw persoonsgegevens bewaard. Indien je geen klant meer bent van Zegro komen je persoonsgegevens te vallen onder de categorie potentiële klant.

Voor alle overige gegevens hanteert Zegro de fiscale bewaartermijn.

 

Bijlage 6: Onderzoek/Analyse

Doel:
Continu verbeteren van producten en diensten van Zegro.


Toelichting:
-Zegro analyseert onder andere aankoop- en browsegegevens.

-Hieronder vallen ook alle interne werkzaamheden die nodig zijn om producten en diensten aan jou te kunnen verkopen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Zegro voor deze doelen?

Soort gegevens:

Contactpersoon gegevens zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, functie/rol. Toelichting: Als je een order wilt plaatsen via de webshop van Zegro heb je als klant een online user account nodig. Via jouw online user account kun je inloggen op je persoonlijke webshop “Mijn Zegro” pagina, waar je prijzen van artikelen kunt zien en bestellijsten aan kunt maken.

Technische gegevens zoals het IP adres, type device, browser, bezochte sites/pagina’s, duur van bezoek/sessie, Toelichting: Technische gegevens worden gebruikt om de functionaliteit van online diensten te kunnen bieden en deze technisch te beheren.

Hoe lang bewaart Zegro jouw gegevens?

Gedurende de periode dat je klant bent bij Zegro worden jouw persoonsgegevens bewaard. Indien je geen klant meer bent van Zegro komen je persoonsgegevens te vallen onder de categorie potentiële klant.

Voor alle overige gegevens hanteert Zegro de fiscale bewaartermijn.

 

Bijlage 7: Rapportages

Doel:
Continu verbeteren van producten en diensten van Zegro en informatieverstrekking op verzoek van de klant.

Toelichting:
Hieronder vallen ook alle interne werkzaamheden die nodig zijn om producten en diensten aan jou te kunnen verkopen en het op verzoek van de klant delen van afname en omzetgegevens aan derden.

Welke persoonsgegevens verwerkt Zegro voor deze doelen?

Soort gegevens:

Contactpersoon gegevens zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, functie/rol. Toelichting: Als je een order wilt plaatsen via de webshop van Zegro heb je als klant een online user account nodig. Via jouw online user account kun je inloggen op je persoonlijke webshop “Mijn Zegro” pagina, waar je prijzen van artikelen kunt zien en bestellijsten aan kunt maken.

Hoe lang bewaart Zegro jouw gegevens?

Gedurende de periode dat je klant bent bij Zegro worden jouw persoonsgegevens bewaard. Indien je geen klant meer bent van Zegro komen je persoonsgegevens te vallen onder de categorie potentiële klant.

Voor alle overige gegevens hanteert Zegro de fiscale bewaartermijn.

 

Bijlage 8: Administratie

Doel:
De financiële afhandeling van de verkochte producten en diensten van Zegro aan jou te kunnen uitvoeren.

Toelichting:
-Hieronder vallen ook alle interne werkzaamheden die nodig zijn om producten en diensten aan jou te kunnen verkopen.

-Jouw betalingsgedrag kan worden gedeeld met de verzekeringsmaatschappij van Zegro en indien nodig met een incassobureau.

Welke persoonsgegevens verwerkt Zegro voor deze doelen?

Soort gegevens:

Contactpersoon gegevens zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, functie/rol. Toelichting: Als je een order wilt plaatsen via de webshop van Zegro heb je als klant een online user account nodig. Via jouw online user account kun je inloggen op jouw persoonlijke webshop “Mijn Zegro” pagina, waar je prijzen van artikelen kunt zien en bestellijsten aan kunt maken.

Hoe lang bewaart Zegro jouw gegevens?

Gedurende de periode dat je klant bent bij Zegro worden jouw persoonsgegevens bewaard. Indien je geen klant meer bent van Zegro komen je persoonsgegevens te vallen onder de categorie potentiële klant.

Voor alle overige gegevens hanteert Zegro de fiscale bewaartermijn.